Scholengemeenschap Bruno3

 

Scholen die samenwerken kunnen bepaalde beleids- en beheersproblemen beter het hoofd bieden. 
Het nauwer samenwerken tussen de scholen van een scholengemeenschap 
heeft ook een positieve invloed op de onderwijskwaliteit van elke school. 

Het feit dat meer mensen samen denken, organiseren, taken verdelen, leidt tot beter en efficiënter onderwijs.
Wanneer bovendien ook de menselijke expertise, het materiaal en de infrastructuur samen gebruikt worden
en zo ter beschikking komen van meer kinderen leidt dit tot een aanzienlijke versterking van de draagkracht
van elke school op zich.

Op deze manier werken de zes directeurs van de scholengemeenschap samen en
vormen het college van directeurs ( COLDI ). Zij vergaderen minstens één maal per maand
onder leiding van een directeur met coördinerende opdracht, CODI of DIRCO genoemd.
Het college van directeurs bestaat uit :

  • Sieglinde Baeyens uit Leo XIII - Neder-Over-Heembeek, tevens CODI
  • Kris Verdoodt uit Sint-Ursula - Laken
  • Els Vanderstraeten uit Regina Pacis - Laken
  • Kristin Verbist uit Maria Assumpta Donderberg - Laken 
  • Marleen De Backer uit Maria Assumpta Mutsaard  - Laken
  • Wim Van den Brulle uit Sint-Lukas - Schaarbeek

 

Het CASS is de afkorting voor
het Comité van de Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap.

Het CASS is het overlegorgaan en het beslissingsorgaan van de scholengemeenschap.
Het vergadert vier maal per schooljaar.
Elk schoolbestuur is in dit comité vertegenwoordigd  :

  • namens KOBN : Gertie Lindemans
  • namens OZCS : Johan Eliat
  • namens SINT-LUKAS : Valérie De Schepper


... is voorzitter van het CASS, ... is de secretaris.
Sieglinde Baeyens woont de vergaderingen bij als directeur met een coördinerende opdracht.
Zij brengt verslag uit van de werking van het college van directeurs ( COLDI )
en bereidt het nemen van beslissingen voor door het aanreiken van de nodige informatie.

Het CASS organiseert op niveau van de scholengemeenschap ook
het overleg tussen personeel en schoolbestuur.