Scholengemeenschap Bruno3


Geschiedenis van de scholengemeenschap

Het vormen van een scholengemeenschap leidt tot een bundeling van krachten,
met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van elke individuele school.

Op deze basis werd de scholengemeenschap Brussel-Noord - afgekort BruNo gevormd
door twee schoolbesturen die samen vijf scholen lieten samenwerken.
De scholengemeenschap omvatte zowel kleuter- als lager onderwijs en telde
op de eerste schooldag van februari voorafgaand aan de start van de scholengemeenschap
ten minste 900 gewogen leerlingen.

De scholengemeenschap werd op 1 sept 2005 gevormd voor de duur van zes jaar.
Op 1 sept 2011 werd ze opnieuw gevormd voor de duur van drie jaar ( tot 31 aug 2014).
Op 1 sept 2012 trad de nieuwe basisschool Sint-Lukas tot de scholengemeenschap toe.
De scholengemeenschap BruNo is daardoor de samenwerking van zes scholen
behorend tot drie schoolbesturen
.

De samenwerking werd op 1 sept 2014 voor zes jaar verlengd ( tot 31 aug 2020).

Op 1 sept 2018 splitste Kristus Koning Assumpta die twee vestigingsplaatsen telde ( Pioenenstraat en Donderberg ) zich in 2 autonome basisscholen :

  • Regina Pacis, Pioenenstraat 4 te 1020 Laken
  • Maria Assumpta Donderberg, Donderberg 28 te 1120 Neder-Over-Heembeek

Vanaf die datum werd de scholengemeenschap BruNo een samenwerkingsverband van zeven scholen.

De samenwerking werd op 1 sept 2020 opnieuw voor zes jaar verlengd ( tot 31 aug 2026).
Echter wisselde Kameleon-Haren van de vzw KOBN de scholengemeenschap BruNo voor de scholengemeenschap Klaveren 7.

De scholengemeenschap BruNo is daardoor opnieuw een samenwerking van zes scholen
behorend tot drie schoolbesturen
.

Lees meer  < Contactgegevens >  < 3 Schoolbesturen >  < 6 Scholen >  < Werking >